Партньори

Чрез българските представителства, “Енергоимпорт-експорт” ООД извършва доставки и инженерингови проекти със следните фирми:

Основни партньори на компанията са:

“ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД; “AES Гълъбово”; “КонтурГлобал Марица Изток 3” АД; “Мини Марица-изток” ЕАД; “АЕЦ Козлодуй” ЕАД;
“Аурубис България” АД; “Лукойл Нефтохим Бургас” АД; “КЦМ 2000 груп” АД; “Захарни заводи” ЕАД; и други.