Авариен ремонт и подмяна на изводи 400kV На блочен повишаващ трансфотматор в "Ей И Ес - 3С Марица изток 1“ ЕООД