Авариен ремонт на ТГ1 в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД

„Енергоимпорт-експорт“ ООД, извърши авариен ремонт на ТГ1 в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД при който беше извършено възстановяване на нарушена изолация на статорната намотка на ТГ тип: ТВФ30