Частичен ремонт на статорна намотка на генератор “Siemens-Schuckert” произведен през 1914 год. и ел.изпитания на изолацията му във ВЕЦ “Енина”

При извършването на ремонта „Енергоимпорт-експорт“ ООД, възстанови повредена изолация на статорната намотка на генератор във ВЕЦ „Енина“