Доставка, демонтаж и монтаж на силови прекъсвачи 110 kV в „Мини Марица Изток“ ЕАД“

За изпълнението на този договор бяха доставени 2бр. елегазови прекъсвачи 110kV. След извършен демонтаж на старите прекъсвачи тип ММО 110kV, носещата конструкция, беше адаптирана към новия тип. Монтажната дейност беше съпроводена с необходимите настройки, изпитания и функционални проби.