Доставка, демонтаж и монтаж на силови разеденители 110 kV в „Мини Марица Изток“ ЕАД

На територията на комплекса „Мини Марица Изток“ ЕАД бяха доставени 15 бр. силови разеденители 110 kV. Беше извършен демонтаж на старите, подмяна на кабелите на вторичната комутация, преработка на носещата конструкция, монтаж и настройка на новите разеденители. Всички необходими измервания и функционални проби бяха извършени успешно.