Изсушаване на активната част и регенериране на маслото на силов трансформатор 2Т в ГПП1 на КЦМ - Пловдив - КЦМ АД гр. Пловдив

При ремонта беше извършено сушене, чрез промиване на изолационната система на активната част на трансформатора по метода на загряване, чрез разпръскване на горещо миещо масло. Регенериране на старото трансформаторно масло. Пълни електрически измервания.