Монтаж на отсекателен клапан на силови трансформатори 400/20 kV“ в „Ей И Ес - 3С Марица изток 1“ ЕООД

На блочните трансформатори №1 и №2 в „Ей И Ес - 3С Марица изток 1“ ЕООД бяха монтирани 2 броя отсекателни клапани. За изпълнението на задачата беше източено част от маслото на трансформаторите с дегазационна машина. Беше преработена тръбната връзка консерватор - казан, за да бъде монтиран отсекателния клапан и бяха направени необходимите функционални проби.