Основен ремонт на трансформатор тип: УТМРУ 6300 / 35 ф.№ 17842 - КЦМ АД гр. Пловдив

При ремонта беше извършена ревизия и притягане на активката част на трансформатора, подмяна на изводите ВН и НН, подмяна на дискови затвори към охладителите, адаптиране и монтаж на взривен клапан. Реконструкция на разширителният съд и монтаж на нивомер. Подмяна на контролна и измервателна апаратура на трансформатора с изграждане на прилежащата вторична комутация. Термо-вакуумно изсушаване на намотката. Регенериране на трансформаторното масло до достигане на показатели отговарящи на ново. Пълни електрически измервания преди и след ремонта 2016 г.