Подмяна на пет броя електродвигатели на поз. 321 - Цех 608 „НЕОХИМ” АД - Димитровград

По време на плановият ремонт на територията на „Неохим“ АД – Димитровград „Енергоимпорт-експорт“ ООД, извършиха подмяна на 5бр. електродвигатели 37 kW на охлаждащи вентилатори.