Регенерация на отработено турбинно масло ТП 32

В изпълнение на договорниотношения с „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД „Енергоимпорт-експорт“ ООД, доказа възможностите си за регенериране на турбинномасло. При обработката на маслото бяха достигнати изискванията на БДС ISO 8068 "Нефтопродуктии смазочни материали. Нефтени смазочни масла за турбини (категории ISO-L-TSA и ISO-L-TGA). Технически изисквания". С изпълнението на този Договор „Енергоимпорт-експорт“ ООД доказа, че направената известиция в закупуване на инсталация за регенерация на масло тип: ZYD 2000 BZ 1400 e напълно оправдана. Мобилната инсталация ZYD 2000 BZ 1400 се справя еднакво добре в обработката както на трансформаторно, така и на турбинно масло, като успява да покрие изискванията за качество на всички действащи стандарти.