Ремонт на генератор блок 2 в „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД

По време на планов основен ремонт за 2013г. на генератор блок №2 на територията на „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД успешно беше подменена статорната намотка на ТГ тип: ТВВ-227-2А