Описание на проекта

  • Клиент: "Ей И Ес - 3С Марица изток 1“ ЕООД
  • Локация: гр. Гълъбово
  • Категория дейност:

Дейност:

Авариен ремонт и подмяна на изводи 400kV на блочен повишаващ трансфотматор в "Ей И Ес - 3С Марица изток 1“ ЕООД