Описание на проекта

  • Клиент: "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД
  • Категория дейност:

Дейност:

„Енергоимпорт-експорт“ ООД, извърши авариен ремонт на ТГ1 в "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД при който беше извършено възстановяване на нарушена изолация на статорната намотка на ТГ тип: ТВФ30