Описание на проекта

  • Клиент: ТЕЦ „Горна Оряховица“
  • Локация: гр. Горна Оряховица
  • Категория дейност:

Дейност:

Доставка, демонтаж и монтаж на апаратура за заземяване през активно съпротивление на мрежа 6,3 kV, галванически свързана с трансформатор N 2, 6,3MVA в ТЕЦ „Горна Оряховица“. При изпълнение на договора с Възложителя, ние от „Енергоимпорт-експорт“ ООД, извършихме следните дейности: Доставка на електроапаратура, монтаж на активно съпротивление, заземяващ трансформатор и силов разеденител, Направа на вторична комутация в командна зала и изтегляне и подсъединяване на кабели. Извършване на функционални проби и електрически измервания.