Описание на проекта

  • Клиент: КЦМ АД
  • Локация: гр. Пловдив
  • Категория дейност:

Дейност:

При ремонта беше извършено сушене, чрез промиване на изолационната система на активната част на трансформатора по метода на загряване, чрез разпръскване на горещо миещо масло. Регенериране на старото трансформаторно масло. Пълни електрически измервания.