Описание на проекта

  • Клиент: ПТ Росенец
  • Категория дейност:

Дейност:

В изпълнение на договор, „Енергоимпорт-експорт“ ООД, извърши основен ремонт и сушене на активната част на трансформатор № 2 10 MVA 110/20/6,3 kV. Операциите включваха: Подмяна съществуващите изводи 110kV, 20kV и 6,3kV и адаптиране към конструкцията на новите - капацитивен тип, Подмяна на охладители, спирателна и защитна арматура, нивоуказатели, Подмяна на моторното задвижване и диагностика работата на мощностния превключвател, Монтаж на ново управление на моторното задвижване, Регенерация на старото масло до достигане на показатели отговарящи на ново, Изсушаване на намотката с термовакуумна технология, Възстановяване на антикорозионното покритие, Бяха извършени електрически измервания и функционални проби. Всички конструктивни промени бяха изчислени и отразени от проектант-конструктор.