Описание на проекта

  • Клиент: КЦМ АД
  • Локация: гр. Пловдив
  • Категория дейност:

Дейност:

При ремонта беше извършена ревизия и притягане на активката част на трансформатора, подмяна на изводите ВН и НН, подмяна на дискови затвори към охладителите, адаптиране и монтаж на взривен клапан. Реконструкция на разширителният съд и монтаж на нивомер. Подмяна на контролна и измервателна апаратура на трансформатора с изграждане на прилежащата вторична комутация. Термо-вакуумно изсушаване на намотката. Регенериране на трансформаторното масло до достигане на показатели отговарящи на ново. Пълни електрически измервания преди и след ремонта 2016 г.