Описание на проекта

  • Клиент: АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
  • Локация: гр. Козлодуй
  • Категория дейност:

Дейност:

В продължение на 10г. специалистите, рабощи в „Енергоимпорт-експорт“ ООД участват в плановите ремонти по модернизацията на блок 5 и блок 6 на АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Дейностите с които бяхме ангажирани са: подмяна на системите за сигурност (I система, II система и III система), Подмяна на системите АСУТ, подмяна на системите управляващи дизелгенераторите и др.