Описание на проекта

  • Клиент: ЕВН България Топлофикация ЕАД
  • Категория дейност:

Дейност:

Проекта, който реализирахме на територията на ТЕЦ Север в гр. Пловдив към EVN България, включваше някои основни дейности: Основен ремонт на трансформатор 10MVA 20/6,3 kV, включващ отваряне на трансформатора, притягане на активната част, ревизия на мощностен превклювател и янсенов регулатор, отстраняване на течове, и боядисване. Бяха извършени и електрически измервания и функционални проби.