Описание на проекта

  • Клиент: „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД
  • Категория дейност:

Дейност:

По време на планов основен ремонт за 2013г. на генератор блок №2 на територията на „КонтурГлобал Марица Изток 3” АД успешно беше подменена статорната намотка на ТГ тип: ТВВ-227-2А