Регенерация и дегазация трансформаторного масла. Регенерация турбинного масла.

cover Регенерация и дегазация трансформаторного масла. Регенерация турбинного масла.
„Енергоимпорт-експорт“ ООД разполага с мобилни високопроизводителни машини и собствени цистерни за регенерация и дегазация на трансформаторно и турбинно масло.

  • Регенериране на параметрите на старото масло,съгласно БДС EN 60422 (замасло в експлоатация). Добавянена присадки.
  • Дегазиране, изсушаване и филтриране натрансформаторно масло в собствени цистерни.
  • Поддържане на ниска влажност и високатемпература в трансформатора чрез машина за сух въздух, докато трае обработкатана масло.
  • Регенерация и филтрация на турбинно масло.
  • Извършване на пробоотбиране в нови чистисъдове,  съгласно БДС EN 60475.
  • Изпитване на проби в лицензирана независималаборатория и анализиране на резултатите.