Деятельности сервисного обслуживания

cover Деятельности сервисного обслуживания

В „Енергоимпорт-експорт“ООД са формирани три  мобилни сервизнигрупи обслужващи електросъоръжания в промишлените предприятия на територията настраната. Осъществяваме планова и аварийна подръжка 24/7. 

  • Профилактично техническо обслужване на въведени вексплоатация електросъоръжения.
  • Ремонтните дейности се извършват от мобилни групина територията на промишлените предприятия.
  • Сервизните групи са оборудвани със съвременнитехнически средства за диагностика и ремонт.
  • В сервиза работят висококвалифицираниспециалисти, които редовно посещават фирмени курсове.
  • Използват се оригинални резервни части и качествениматериали.
  • Доставка и подмяна на частите с изтекъл експлоатационенпериод.
  • Разполагаме с оборудвана  ремонтна база и в град Стара Загора.