„Енергоимпорт-експорт“ ООД.

извършва внос и доставка на резервни части за специализирано електрооборудване в електрическите централи.
Предлага на своите клиенти, доставка на инертни материали за нуждите на ТЕЦ, а също и за нуждите на инфраструктурните обекти.