Звено „Електро-лаборатория“.

към „Енергоимпорт-експорт“ ООД притежава съвременни апарати, калибрирани и акредитирани, съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2018 за извършване на широк спектър от електрически измервания и изпитания:

Силови трансформатори до 400kV:
 • Съпротивление на изолация
 • Активно съпротивление на намотките
 • Коефициент на трансформация
 • Група на свързване
 • Загуби на празен ход
Въртящи се електрически машини: асинхронни двигатели с късо съединен ротор, асинхронни двигатели с навит ротор, синхронни машини (с мощност 3000kW и с напрежение до 10000V), постояннотокови машини:
 • Съпротивление на изолация
 • Активно съпротивление на намотките
 • Активно съпротивление на: гасителни съпротивления, реостати и пусково регулиращи съпротивления
 • Изолация с повишено напрежение (машини с напрежение от 6kV до 24kV)
 • Ток на празен ход (машини с напрежение до 1000V и мощност до 300kW)
Кабели за напрежение до 20kV:
 • Съпротивление на изолация
 • Изолация с повишено изправено напрежение
 • Цялост на жилата и фазировка
Измервателни трансформатори (токови и напреженови) до 400kV:
 • Съпротивление на изолация
 • Активно съпротивление на намотките
 • Коефициент на трансформация
 • Волт-амперна характеристика (токови т-ри)
 • Изолацията с повишено напрежение с промишлена честота (т-ри за напрежение до 20kV)
Апарати (прекъсвачи, разединители, вентилни отводи) и изолатори за напрежение над 1000V:
 • Съпротивление на изолация
 • изолация с повишено напрежение с пром. честота (прекъсвачи и разединители за напрежение до 20kV,вентилни отводи и изолатори напрежение до 10 kV)
 • Активно съпротивление на включвателни и изключвателни бобини, серводвигатели /за мощностни прекъсвачи и разединители/
 • Време за включване и изключван /за мощностни прекъсвачи и разединители/