Фирма „Енергоимпорт-експорт“ ООД.

разполага с висококвалифицирани специалисти с богат опит във възстановяване параметрите на маслохартиената изолация, ремонта и реконструкцията на силови трансформатори до 400 kV. Цялото ни оборудване е мобилно и позволява всички предлагани от нас услуги да се извършват на място, на територията на Клиента. Разполагаме с модерни и високо производителни машини, спомагателни инструменти и съвременна измервателна техника, чрез която извършваме качествено следните дейности:

  • Подмяна на изводи 0,4; 10; 20; 110; 220 и 400kV и адаптирането им към конструкцията.
  • Подмяна и ремонт на охладители, газови релета, нивомери, спирателна и защитна арматура.
  • Подмяна и ремонт на моторно задвижване и мощностни превключватели. Осцилографиране на МП.
  • Подмяна на уплътнители и отстраняване на течове.
  • Обработка и доливане на масло, чрез дегазационна машина.
  • Термо-вакуумно изсушаване на намотката на трансформатора.
  • Измиване и възстановяване на антикорозионното покритие на трансформатора.
  • Пълни ел. измервния и въвеждане в екслоатация.