В „Енергоимпорт-експорт“ ООД.

са формирани три мобилни сервизни групи, обслужващи електросъоръжания в промишлените предприятия на територията на страната. Осъществяваме планова и аварийна подръжка 24/7.

  • Профилактично техническо обслужване на въведени вексплоатация електросъоръжения.
  • Ремонтните дейности се извършват от мобилни групи на територията на промишлените предприятия.
  • Сервизните групи са оборудвани със съвременни технически средства за диагностика и ремонт.
  • В сервиза работят висококвалифицираниспециалисти, които редовно посещават фирмени курсове.
  • Използват се оригинални резервни части и качествени материали.
  • Доставка и подмяна на частите с изтекъл експлоатационен период.
  • Разполагаме с оборудвана ремонтна база и в град Стара Загора.