Доставки

cover Доставки

Фирма  „Енергоимпорт-експорт“ООД предлага на своите клиенти, доставка на инертни материали за нуждитена  ТЕЦ, а също и за нуждите на инфраструктурните обекти.

Внос и доставка нарезервни части за специализирано електрооборудване в електрическите централи.