Електро-лаборатория

cover Електро-лаборатория

Звено „ Електро-лаборатория“ към Енергоимпорт-експорт“притежава съвременна апаратура за извършване на широк спектър от електрическиизмервания и изпитания.  Всички средстваза измерване са калибрирани от акредитирани, съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2018.

Видове измервания:

 

Силови трансформатори до 400kV

 • съпротивление на изолация

 • активно съпротивление на намотките

 • коефициент на трансформация

 • група на свързване
 • загуби на празен ход

 

Въртящи се електрически машини: асинхронни двигатели с късо съединен ротор, асинхронни двигатели с навит ротор, синхронни машини (с мощност 3000kW и с напрежение до 10000V), постояннотокови машини

 • съпротивление на изолация

 • активно съпротивление на намотките

 • активно съпротивление на: гасителни съпротивления, реостати и пусково регулиращи съпротивления

 • изолация с повишено напрежение (машини с напрежение от 6kV до 24kV)

 • ток на празен ход (машини с напрежение  до 1000V и мощност до 300kW)

 

Кабели за напрежение до 20kV

 • съпротивление на изолация

 • изолация с повишено изправено напрежение

 • цялост на жилата и фазировка

 

Измервателни трансформатори (токови и напреженови) до 400kV

 • съпротивление на изолация

 • активно съпротивление на намотките

 • коефициент на трансформация

 • волт-амперна характеристика (токови т-ри)

 • изолацията с повишено напрежение с промишлена честота (т-ри за напрежение до 20kV)

 

Апарати (прекъсвачи, разединители, вентилни отводи) и изолатори за напрежение над 1000V

 • съпротивление на изолация

 • изолация с повишено напрежение с пром. честота (прекъсвачи и разединители за напрежение до 20kV,вентилни отводи и изолатори напрежение до 10 kV)

 • активно съпротивление на включвателни и изключвателни бобини, серводвигатели
  /за мощностни прекъсвачи и разединители/

 • време за включване и изключван 
  /за мощностни прекъсвачи и разединители/