качество и коректност За Компанията Повече от 25 години
Енергоимпорт-експорт ЕООД
Качеството, което е необходимо на енергетиката.

За Нас.

Фирма “Енергоимпорт-експорт” ЕООД е създадена и поставя начало на своята активна дейност през 1996 год. Компанията вече 25 години е съсредоточена и работи в следните направления: ел.монтажни и ел.ремонтни работи по основното и спомагателното оборудване на ел.централи и подстанции, в т.ч. модернизация на ел.разпределителните уредби средно иниско напрежение, рехабилитация на мощни турбогенератори и силови трансформатори на ТЕЦ; Разработка и внедряване на ноу-хау в областта на енергетиката;
внос и износ на резервни части, агрегати и машини за ТЕЦ и въгледобива;