Качеството, което е необходимо на енергетиката.

Фирма “Енергоимпорт-експорт” ООД е създадена и поставя начало на своята активна дейност през 1996 год.
Компанията вече 20 години е съсредоточена и работи вследните направления:
Ел.монтажни и ел.ремонтни работи по основното и спомагателното оборудване на ел.централи и подстанции, в т.ч. модернизация на ел.разпределителните уредби средно иниско напрежение, рехабилитация на мощни турбогенератори и силови трансформатори на ТЕЦ; Разработка и внедряване на ноу-хау в областта на енергетиката;
Внос и износ на резервни части, агрегати и машини за ТЕЦ и въгледобива; Прочети повече