„Енергоимпорт-експорт“ ЕООД.

За компанията

„Енергоимпорт-експорт“ ЕООД е дружество, основано през 1996г. в гр. Стара Загора. Компанията вече повече от 25 години работи и оправдава доверието на своите клиенти в областта на енергетиката. Чрез нашият професионален подход и качествено изпълнение на възложената ни работа, ние сме спечелили доверието на голяма част от промишлените обекти в България. Имаме успешно реализирани проекти в електроцентралите от комплекс Марица Изток, „Мини Марица Изток“ ЕАД“, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, и всички по-големи промишлени предприятия в страната. Участвали сме в изграждането и оборудването на Комплексите за съхранение на радиоктивни отпадъци и отработено ядрено гориво в Литва, заедно с гермаската компания NUKEM Technologies и литовските партньори от Baltic Information Systems, Visaginas.
Водеща цел за нашето развитие е да предоставим на клиентите професионални решения в областта на енергетиката. Разполагаме с професионално обучени специалисти, компетентни за решаването на специфични задачи в областта на ремонтите на ел.машини и електрооборудването в промишлените предприятия.