Описание на проекта

  • Клиент: „Мини Марица Изток“ ЕАД“
  • Категория дейност:

Дейност:

За изпълнението на този договор бяха доставени 2бр. елегазови прекъсвачи 110kV. След извършен демонтаж на старите прекъсвачи тип ММО 110kV, носещата конструкция, беше адаптирана към новия тип. Монтажната дейност беше съпроводена с необходимите настройки, изпитания и функционални проби.