Описание на проекта

  • Клиент: „Мини Марица Изток“ ЕАД
  • Категория дейност:

Дейност:

На територията на комплекса „Мини Марица Изток“ ЕАД бяха доставени 15 бр. силови разеденители 110 kV. Беше извършен демонтаж на старите, подмяна на кабелите на вторичната комутация, преработка на носещата конструкция, монтаж и настройка на новите разеденители. Всички необходими измервания и функционални проби бяха извършени успешно.