Описание на проекта

  • Клиент: Игналинската АЕЦ
  • Локация: Литва
  • Категория дейност:

Дейност:

Електромонтажни дейности в „Комплекс за временно хранилище за отработено ядрено гориво (проект B1)", и „Комплекс за преработка и съхранение на твърди радиоактивни отпадъци (проекти B2,3,4)“ на Игналинската АЕЦ, Литва“. В продължение на близо 3г. фирма „ Енергоимпорт-експорт“ беше част от екипа, който бе ангажиран с изграждането и оборудването на комплексите за съхранение на радиоктивни отпадъци и отработено ядрено гориво, заедно с германската компания NUKEM Technologies и литовските партньори от СМУ-1 и Baltic Information Systems, Visaginas. Дейностите включваха: инсталиране на електрооборудването по радиоуправляеми кранове и дистанционно управляеми манипулатори, Изграждане на системи за видеонаблюдение и мониторинг на процесите, изграждане на кабелни пътища, осветление и заземителни инсталации.