Дейност:

Успешно бяха подменени ВВ Изводи 400 kV на блочни трансформатори 7Т и 8Ттип: ТДЦ-250 000/400-У1