Описание на проекта

  • Клиент: ВЕЦ „Енина"
  • Локация: с. Енина
  • Категория дейност:

Дейност:

Частичен ремонт на статорна намотка на генератор “Siemens-Schuckert” произведен през 1914 год. и ел.изпитания на изолацията му във ВЕЦ „Енина". При извършването на ремонта „Енергоимпорт-експорт“ ООД, възстанови повредена изолация на статорната намотка на генератор във ВЕЦ „Енина“