Фирма „Енергоимпорт-експорт“.

разполага с висококвалифицирани специалисти с богат опит във възстановяване параметрите на маслохартиената изолация, ремонта и реконструкцията на силови трансформатори до 400 kV. Цялото ни оборудване е мобилно и позволява всички предлагани от нас услуги да се извършват на място, на територията на Клиента. Разполагаме с модерни и високо производителни машини, спомагателни инструменти и съвременна измервателна техника, чрез която извършваме качествено следните дейности:

  • Регенериране на параметрите на старото масло,съгласно БДС EN 60422 (замасло в експлоатация). Добавянена присадки.
  • Дегазиране, изсушаване и филтриране натрансформаторно масло в собствени цистерни.
  • Поддържане на ниска влажност и високатемпература в трансформатора чрез машина за сух въздух, докато трае обработкатана масло.
  • Регенерация и филтрация на турбинно масло.
  • Извършване на пробоотбиране в нови чистисъдове, съгласно БДС EN 60475.
  • Изпитване на проби в лицензирана независималаборатория и анализиране на резултатите.