„Енергоимпорт-експорт“ ООД.

е инвестирала в закупуването на високопродуктивни специализирани мобилни машини за обработка на трансформаторно и турбинно масло. Разполагаме и с множество специализирани инструменти и приспособления за специфични ремонти по електрооборудването в електрическите централи и подстанции:

Регенерационна инсталация ZYD2000-BZ1400 за обработка на трансформаторно и турбинно масло.

 • Отстранява вода, газ, частици, въглероден двуокис, разтворени киселини и основи и др. от маслото, ефективно подобрява диелектрична якост на маслото;
 • Цвета на обработеното масло е бистър;
 • Третираното масло е с качествата на ново масло, което може да се използва отново в трансформатора и електрическото и машинно оборудване.
 • Физичен метод на системата за регенериране на масло – без замърсяване на околната среда по време на процеса на регенерация.
Вакуум дегазационна машина за пречистване на трансформаторно масло - ZYD 100

Серия ZYD е двустепенен пречиствател на трансформаторно масло. Може бързо да отстрани вода, газ, частици, както и ацетилен, водород, метан и други вредни съставки за ефективно подобряване на електрическите свойства на маслото.

 • Осигурява ефективна сигурност за безопасна и нормална работа на електрическото оборудване.
 • Подходяща за обработване на трансформаторно масло от висок клас.
 • Тя може да се използва за обрабортване на масло както на съоръжения в ремонта така и на работещи.
 • Може да се използва като независим източник на вакуум с функции на сушене под вакуум и вакуумно обезмасляване.
 • Осигурява загряване на силови трансформатори преди отваряне за ремонтни дейности.
 • Осигурява запълване и доливане на трансформатори със сухо и дегазирано трансформаторно масло съгласно изискванията на БДС EN 60422

Инсталация за подаване на сух въздух AD 100

Серия ZYD е двустепенен пречиствател на трансформаторно масло. Може бързо да отстрани вода, газ, частици, както и ацетилен, водород, метан и други вредни съставки за ефективно подобряване на електрическите свойства на маслото.

 • Серия AD въздушно сушилно устройство е специално разработена за сушене на електрически съоръжения и осигуряване на сух въздух.
 • Осигурява подаване на сух въздух предотвратяващ абсорбирането на влага от намотката силови трансформатори по време на ремонтните дейности.