Описание на проекта

  • Клиент: „Ей И Ес - 3С Марица изток 1“ ЕООД
  • Категория дейност:

Дейност:

На блочните трансформатори №1 и №2 в „Ей И Ес - 3С Марица изток 1“ ЕООД бяха монтирани 2 броя отсекателни клапани. За изпълнението на задачата беше източено част от маслото на трансформаторите с дегазационна машина. Беше преработена тръбната връзка консерватор - казан, за да бъде монтиран отсекателния клапан и бяха направени необходимите функционални проби.