Описание на проекта

  • Клиент: ПТ Росенец
  • Категория дейност:

Дейност:

През 2018г. специалистите, работещи в „Енергоимпорт-експорт“ ООД, извършиха основен ремонт и сушене на активната част на трансформатор №6,3 MVA 110/6,3 kV. Основните дейности включваха: Подмяна съществуващите изводи 110kV и 6,3kV и адаптиране към конструкцията на новите TRENCH France - капацитивен тип, Подмяна на 10 бр.охладители, спирателна и защитна арматура, Подмяна на моторното задвижване и диагностика работата на мощностния превключвател, Монтаж на ново управление на моторното задвижване, Регенерация на старото масло до достигане на показатели отговарящина ново, Изсушаване на намотката с термовакуумна технология, Възстановяване на антикорозионното покритие. Бяха извършени електрически измервания и функционални проби. Всички конструктивни промени бяха изчислени и отразени от проектант-конструктор. Бяха възстановени и железобетонните портали в уредба 110kV.